Tavoitteet

Tavoitteena päästä "eläkkeelle" 50-vuotiaana tai viimeistään 55-vuotiaana. Minun kohdallani eläkkeelle jääminen tarkoittaa palkkatöiden lopettamista; yritystoimintaa olisi tarkoitus jatkaa myös siitäkin eteenpäin.

Eläkkeelle jääminen tietysti vaatii velattoman tai lähes velattoman taloustilanteen. Lisäksi rahaa on oltava säästössä x määrä.

Tässä vaiheessa en osaa tarkemmin määritellä missä ajassa nykyiset velat on maksettu ja kuinka paljon rahaa on oltava säästössä, mutta olen varma, että tässä blogimatkalla nämäkin seikat selviävät.